سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

انواع اختلالات افسردگي

5 دوشنبه 18 مرداد 1395
افسردگي شديدي كه فاصله اي كوتاه پس از زايمان (معمولا در 30روز اول) شروع مي شود

1. افسردگي اساسي: اختلال افسردگي شديد دوره اي. به افسردگي يك قطبي هم مشهور است. علايم حداقل بايد دو هفته ادامه داشته و نشان دهنده تغيير از سطح عملكرد قبلي بوده باشد. در زنها 3بار شايعتر از مردها است. كندي يا تحريك رواني _حركتي وجود دارد. نشانه هاي نباتي و هذيان هاي هماهنگ با خلق و توهمات ممكن است وجود داشته باشند. سن شروع متوسط 40سالگي است اما در هر سني ممكن است شروع شود. علايم در صبح بدتر است.

  • افسردگي اساسي با الگوي موسمي (فصلي): نوعي افسردگي كه با كوتاه شدن روزها در زمستان و پاييز سر رسيده و در تابستان و بهار از بين مي رود. به اختلال عاطفي موسمي (فصلي) (SAD) نيز معرف است.
  • افسردگي پس از زايمان: افسردگي شديدي كه فاصله اي كوتاه پس از زايمان
  • (معمولا در 30روز اول) شروع مي شود. با توجه به در خطر بودن مادر و فرزند مي تواند از فوريت هاي روان پزشكي شمرده شود.
  • افسردگي در كودكان: نادر نيست، علايم و نشانه ها شبيه به بزرگسالان است. افسردگي پنهاني خود را ممكن است به شكل فرار از منزل،ترس از مدرسه و سوء مصرف مواد نشان دهند. خودكشي ممكن است ديده شود.

2. كج خلقي يا ديس تايمي: كمي خفيف تر از افسردگي اساسي است. در زن ها شايع تر از و مزمن تر است. علايم در اواخر روز به شدت نشان مي دهد. شروع معمولا در دهه سوم و چهارم عمر است اگر چه نوع زودآغازي هم وجود دارد كه قبل از 21سالگي شروع شود. ديس تايمي يك عارضه مزمن است كه با يك افسردگي و با تحريك پذيري در اكثر روزها مشخص مي شود.

معيارهاي تشخيصي:

وجود خلق افسرده در اكثر روزها و در اكثر ساعات شبانه روز (كه توسط خود فرد يا ديگران گزارش مي شود) براي مدت حداقل 2سال (در كودكان و نوجوانان اين عارضه مي تواند به صورت تحريك پذيري بروز كند و حداقل مدت زمان لازم يك سال است)

با وجود افسردگي حداقل دو علامت از علايم زير وجود داشته باشد.

1. كاهش اشتها يا پرخوري.

2. بي خوابي يا پرخوابي

3. كاهش انرژي يا اشتها

4. كاهش اعتماد به نفس

5. كاهش تمركز يا دشواري و اشكال در تصميم گيري

6. احساس نااميدي

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب خلاصه بيماري هاي روانپزشكي/ دكتر محمدرضا مجلسي/ ناشر: روزنو/ ص: 65