سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

اندازه گيري قدرت تمرينات ايروبيك

5 چهار شنبه 6 آبان 1394
ميزان دشواري و سختي تمرينات ايروبيكي كه شما انجام مي دهيد از سه طريق اندازه گيري مي شود: تعيين و اندازه گيري ضربان قلب، كه روش خوبي براي اين است كه تا بدانيد با افزايش تحركات بدني در هر دقيقه به چه اندازه ضربان قلب بالا مي رود.

ميزان دشواري و سختي تمرينات ايروبيكي كه شما انجام مي دهيد از سه طريق اندازه گيري مي شود:

1. تعيين و اندازه گيري ضربان قلب، كه روش خوبي براي اين است كه تا بدانيد با افزايش تحركات بدني در هر دقيقه به چه اندازه ضربان قلب بالا مي رود.

2. شيوه بعدي آزمون صحبت كردن، نام دارد. شما بايد قادر باشيد وقتي كه تمرين مي كنيد، به راحتي هم صحبت كنيد (اين شيوه براي فهميدن اينكه تمرينتان چقدر سنگين است، بسيار مفيد است.)

3. با توجه به ميزان توانايي تان به سادگي مي توانيد بفهميد كه تمرينات با وجود دشواري چه تأثيري بر شما مي گذارند. شما و مربي تان مي توانيد به كمك همديگر تعيين كنيد كه چه روشي براي شما مفيد تر است و قابليت بيشتري دارد. وقتي شما حركات موزون و ريتميك ايروبيك را انجام مي دهيد، سرعت نفس كشيدن شما افزايش يافته و عمق هر نفس (دم) افزايش مي يابد و نتيجه آن گرفتن اكسيژن بيشتر و بيشتر از هواست. قلب شما براي اينكه ميزان بيشتري از اكسيژن و انرژي را به سوي عضلات تان بفرستد، سريع تر مي تپد و در هر تپش مقدار زيادي از اكسيژن به عضلات شما، مويرگ هاي عضلات، بزرگ تر (گشادتر) مي شوند تا محصولات زايد حاصل از سوخت و ساز مانند اسيد لاتيك و دي اكسيد كربن را از محل دور كنند. اگر شما مدتي به ورزش هاي خود ادامه دهيد، مويرگ هاي بيشتري در عضلات شما شكل مي گيرند. درجه حرارت بدن شما، هنگامي كه عضلات خود را مرتبا حركت مي دهيد، افزايش مي يابد و براي جلوگيري از افزيش دماي بدن، بدن شما گرمي و انرژي حاصل را به روش هاي مختلف، مثلا بازدم به هوا پس مي دهد، همچنين با عرق كردن، حرارت، آب و مواد معدني را دفع مي كنيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ايروبيك، آموزش – فوايد آن/ كورش ويسي/ ناشر: بامداد كتاب/ ص19