سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

انتخاب پرستار خانگي براي كودك

5 پنج شنبه 17 دي 1394
براي انتخاب پرستار كودك مواردي مثل تحصيلات، بچه دار بودن يا نبودن، تجربه كاري، محل كار قبلي پرستار و ... براي والدين بسيار مهم است و بايد از او بپرسند.

يافتن كسي كه به خانه بيايد و مواظب نوزاد باشد، روياي بسياري از پدر و مادرهاست. اين كار هزينه بر است و هر كسي استطاعت مالي آن را ندارد. يافتن شخص مناسب هم ساده نيست، مخصوصا اگر ندانيد بايد از كجا شروع كنيد. خب، اول از همه از دوستان، همكاران يا همسايگانتان بپرسيد و ببينيد كسي يا جايي را مي شناسند يا نه. پس از آن مي توانيد آگهي هاي روي ديوار، پشت شيشه رستوران ها، زمين هاي بازي كودكان و... را هم نگاه كنيد. معمولا هستند دانشجوياني كه براي درآوردن هزينه و خرج تحصيل خود حاضر به نگهداري از كودكان مي شوند، بنابراين مي توانيد به دانشگاه محل هم يك سري بزنيد. آخرين جايي را كه بايد بگرديد، آگهي هاي روزنامه است. خودتان هم مي توانيد در روزنامه آگهي دهيد. راه ديگر براي پيدا كردن پرستار بچه برقراري تماس با يكي از مراكز مخصوص اين كار است. معمولا هزينه اين مراكز بالاست، اما در عوض كارمندان خود را گزينش مي كنند و شما را در يافتن شخص مورد نظرتان ياري مي دهند. اين گونه ديگر از بابت هويت پرستار و تجربه كاريش خيالتان راحت است.

مواردي كه بايد از پرستار بچه بپرسيد:

1-   تحصيلات

مثلا اگر شخص مورد نظرتان دانشجوي تربيت و آموزش يا روانشناسي كودك باشد، خيالتان راحت است كه فقط به خاطر پول اين كار را انجام نميدهد.

2-   بچه دار است؟ چند سال دارد؟

با اينكه پرستاري كه بچه ندارد هم مي تواند پرستار خيلي خوبي باشد، كسي كه خودش مادر بوده و شرايط شما را داشته احتمالا در مقابل كودك پر دردسر شما صبر بيشتري خواهد داشت. ولي اگر پرستارتان خودش بچه هاي خرد دارد و نمي تواند با شما زندگي كند، بايد بدانيد وقتي در خانه شماست قرار است بچه هايش كجا باشند؟ بعبارتي آنها را هم قرار است با خودش بياورد؟ و اينكه اگر مريض شوند چه ميشود؟ شما بدون پرستار مي مانيد؟

3-   آيا پيش از اين تجربه نگهداري از نوزاد را داشته است؟ چه شد كه محل كار قبلي اش را ترك كرد؟

واقعا كار سختي است، نبايد نوزادتان را دست يك آدم بي تجربه بسپاريد. بهترين جوابي كه پرستارتان در مورد سوال دوم ميتواند بدهد يك چيزي است در اين مايهها: "صاحب كارم از آن محل رفت" يا "بچه هايش ديگر بزرگ شده اند"، نه "صاحب كارم خيلي متوقع بود و انتظار داشت دائم پوشك عوض كنم".

4-   وسيله اياب و ذهاب دارد؟ يا شما بايد برايش سرويس در نظر بگيريد؟

5-   آيا جاي ديگري هم كار مي كند يا شغل ديگري هم دارد؟

6-   چرا شغل پرستاري را انتخاب كرده است؟

ببينيد از ته قلبش حرف مي زند يا نه، مثلا"من عاشق بچه ام". اينكه بگويد والدينش او را بي پول گذاشته اند و شديدا نيازمند شغل است جواب خوبي نيست.

7-   آيا با احياي نوزاد آشنايي دارد؟

هر كسي كه از كودك پرستاري مي كند بايد با احياي كودك و نوزاد آشنايي كامل داشته باشد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب اولين سال تولد كودك به زبان آدميزاد/ دكتر جيمز گِيلُرد و ميشل هِيگن/ مترجم: روجا خداپرست/ ناشر: هيرمند/ ص103