سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

اقدامات لازم جهت درمان كاهش مفرط وزن

5 يکشنبه 26 ارديبهشت 1395
براي درمان، به جزء رفع بيماري زمينه اي و دادن رژيم كمكي غذايي وجود ندارد.

كاهش مفرط وزن

براي درمان، به جزء رفع بيماري زمينه اي و دادن رژيم كمكي غذايي وجود ندارد. موارد زير هم به كار گرفته مي شود:

رفع عامل زمينه اي مثل درمان عفونت و غيره

كنترل موارد تشديد كننده آن مثل ديابت، پركاري تيروئيد، نارسايي كليوي و اسيدوز متابوليك

خودداري از مصرف بيش از حد داروهاي كاتابوليك مثل كورتيكواستروئيدها

تغذيه مناسب: مصرف ويتامين ها و مواد معدني، جايگزيني كالري معادل ميزان مصرف روزانه، جايگزيني پروتئين معادل يك تا يك و نيم گرم به ازاي هر كيلوگرم از وزن بدن. مصرف پروتئين بيش از يك و نيم گرم اثري روي تعادل پروتئين نداشته و فقط بر تئليد اوره و ساير محصولات زائد مي افزايد.

انسولين، هورمون رشد، استروئيدهاي آنابوليك فقط در كوتاه مدت مؤثر بوده و اثر دراز مدت آن ها زير سوال است.

مطالبي پيرامون ورزش

توده و عمل عضلات حتي در افراد مسن هم در حين ورزش مقاومتي بهبود مي يابد كه در نتيجه ي افزايش در ساخت پروتئين است. به نظر نمي رسد تمرين با وزنه با شدت متوسط در اين افراد، بر ميزان شكسته شدن پروتئين هاي عضلاني بيافزايد. مكانيسم هاي بهبود ساخت پروتئين مشخص نيستند، ولي .رزش بهترين راه تحريك ساخت هورمون رشد انساني است كه متناسب با شدت ورزش افزايش مي يابد. در انجام ورزش، RPE بيش از 14 توصيه نمي شود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ورزش و درمان بيماري ها/ برايان س. لوتلتز و ايگناسيو ريپول/ مترجم: دكتر فرزين حلبچي و دكتر مهران عسگري/ ناشر: اميد دانش/ ص: 23