سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

اقدامات لازم جهت اندازه گيري فشارخون

5 سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
در فاصله 30دقيقه پيش از اندازه گيري فشارخون قهوه يا چايي نخوريد و سيگار نكشيد

براي اندازه گيري فشارخون اقدامات زير را انجام دهيد تا مطمئن شويد فشارخون اندازه گيري شده دقيق باشد:

در فاصله 30دقيقه پيش از اندازه گيري فشارخون قهوه يا چايي نخوريد و سيگار نكشيد. كافئين موجود در چاي و قهوه و نيكوتين موجود در سيگار سبب افزايش موقت فشارخون مي شوند.

بيش از 5 دقيقه قبل از وقت مقرر براي ملاقات با پزشك، به مطب وي برويد و آرام بشينيد تا احساس عجله نداشته باشيد.

لباس آستين كوتاه بپوشيد.

برخي افراد يك حالت واكنشي تحت عنوان (فشارخون روپوش سفيد) دارند. بدين مفهوم كه فشارخون آنها، زماني كه جهت معاينه نزد پزشك مراجعه مي كنند، افزايش مي يابد. اين پديده بسيار شايع است. اگر شما و پزشكتان فكر مي كنيد كه دچار اين حالت هستيد، مي توانيد فشارخون خود را در زمان و مكان ديگري اندازه گيري كنيد. پزشك ميزان فشارخون خانه و مطب را با هم مقايسه نموده و ميانگين فشارخون شما را تخمين مي زند.

اگر پزشك در مورد فشارخون شما مشكوك باشد، ممكن است در طي روزهاي مختلف، بارها فشارخون شما را اندازه گيري نمايد چرا كه به طور طبيعي فشارخون تغييرات زيادي دارد. اين امر به هيچ وجه غير طبيعي نيست كه در يكبار اندزه گيري، مقدار فشارخون بالا باشدو در اندازه گيري روز ديگري، مقدار آن طبيعي باشد. پزشك تنها زماني تشخيص فشارخون بالا را مطرح مي سازد كه در دست كم دوبار اندازه گيري فشارخون در ويزيت هاي روزهاي مختلف، فشارخون بالا باشد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

راهنماي پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي/ دكتر اكبر نيك پژوه/ ناشر موسسه پيشگيري و ارتقاء سلامت/ص:57