سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

افرادي كه به نمك حساس اند

5 چهار شنبه 16 دي 1394
مطالعات روي جوامع و نيز دستكاري تجربي ميزان مصرف نمك براي بالا و پايين بردن فشارخون، نشان ميدهد كه برخي افراد به نمك حساسيت دارند و نمك فشارشان را بالا مي برد.

رژيم غذايي معمول مردمان ثروتمندتر دنيا حاوي نمك زياد است. شاهد براي اين موضوع فراوان است. با وجود اين، همه ي مردم فشار خون بالا نمي گيرند؛ فقط نيمي از آنها گرفتار مي شوند. كساني كه فشار خون بالا دارند، بايد به نوعي افزايش حساسيت دچار باشند (بعبارتي مقدار معيني از نمك فشار خون آنها را بيشتر بالا ببرد) شواهد موجود درباره ي تاثير نمك، حاصل مطالعات بر روي جوامع و نيز دستكاري تجربي ميزان مصرف نمك براي بالا و پايين بردن فشار خون است.

پژوهش هاي صورت گرفته درباره ي جوامع نشان داد كه:

در قبايل بدوي، كه اصلا نمك نمي خوردند، درصد فشار خون بالا صفر است. اين افراد به عوارض ناشي از فشار خون بالا نظير صدمات قلبي، كليوي يا مغزي هم دچار نمي شوند.

وقتي به همين افراد نمك داده شود، دچار فشار خون بالا و عوارض آن مي شوند.

هر چه نمك بيشتري مصرف شود، فشار خون بالاتر مي رود.

از پژوهش هاي مبتني بر مداخلات، نتايج زير حاصل شد:

وقتي نمك مصرفي افراد مبتلا به فشار خون بالا محدود شود، فشار خونشان پايين مي آيد.

كودكاني كه تحت رژيم كم نمك قرار مي گيرند، فشار خون پايين تري دارند.

حيواناتي كه نمك بيشتري دريافت مي كنند، فشار خونشان بالا مي رود.

به نظر مي آيد اين حساسيت به نمك از طرف مادر به ارث مي رسد، زيرا فشار خون مادر، پس از خوردن نمك، به اندازه ي فشار فرزندانش بالا مي رود. كسي كه به نمك حساسيت ندارد، قسمت اعظم نمك مصرفي اضافي را همراه با آب از كليه ها دفع مي كند، اما فرد دچار حساسيت به نمك نمي تواند به راحتي اين كار را انجام دهد.

با وجود اين، فشار خون هميشه به دنبال محدوديت در مصرف نمك كاهش پيدا نمي كند. چون برخي افراد پاسخ متفاوتي به نمك مي دهند. گروه هاي خاصي نسبت به نمك حساس ترند.

اين گروه ها عبارتند از:

ديابتي ها

افراد مسن تر

افرادي كه كليه شان از كار افتاده است

كساني كه كليه هايشان به اندازه كافي رنين (آنزيمي كه باعث بالا رفتن فشار خون ميشود) ترشح نمي كند

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فشار خون بالا به زبان آدميزاد/دكتر آلن روبين/مترجم: دكتر ماني لطيفي/ ناشر:كاروان/ ص62