سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

اعتياد به قرص ها و مصرف داروها

5 سه شنبه 11 خرداد 1395
داروها اگر به درستي مصرف شوند و با ترك عادات نامناسب همراه باشند در بهبود فرد بسيار مؤثر است

داروها اگر به درستي مصرف شوند و با ترك عادات نامناسب همراه باشند در بهبود فرد بسيار مؤثر است با اين حال هدف بعضي از مردم از مصرف دارو فقط بهبود است، بدون اين كه به خود هيچ زحمت ديگري بدهند. به همين دليل در بلند مدت مايوس مي شوند. در طول دوره مصرف دارو بيماري تضعيف شده يا بي اثر مي شود، ولي كماكان در بدن مي ماند و ممكن است رو به وخامت بگذارد. بر اساس چنين طرز فكري است كه بسياري از مردم به دارو نوعي وابستگي و اعتياد پيدا مي كنند و معتقدند بدون قرص و دارو زنده نخواهد ماند. وقتي كه بدن آن ها با مقدار داروي مصرفي سازگاري پيدا كرد، ناچارند مقدار آن را افزايش دهند. مصرف مداوم داروهاي گوناگون فوايد داروهاي تجويزي را به اعتياد داوريي بدل مي سازد.

مسموميت هاي مزمن كه موجب نارسايي هاي عضوي و يا اختلالات رفتاري و عصبي مي شوند و از عواقب معمول اين اعتياد است. برخي از روش هاي درماني رايج كاملا نامتناسب است و موجب سلب راحتي و آسايش افراد مي شود و با نيازهاي واقعي فرد بيمار در تضاد است.

شركت هاي بيمه درماني سعي مي كنند با سخت تر كردن دسترسي به داروهاي نسخه اي با ين استفاده نامناسب از دارو و با عواقب جدي اقتصادي و بهداشت عمومي آن مقابله نمايند.

تنها راه پايان دادن به استفاده هاي غيرمعقول از دارو و بهبود بهداشت عمومي، آموزش هاي اوليه خوردن صحيح، نحوه زندگاني صحيح و افزايش تندرستي طبيعي است. با اين اقدامات، نياز به تجويز داروها براي ناراحتي هاي كوچك و بي اهميت برطرف خواهد شد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پاكسازي درون، راز سلامت تن و روان/ اريش راوخ/ مترجم: دكتر محمد عيوضي/ ناشر: سارگل/ ص: 72