سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

اصول اندازه گيري فشارخون

5 چهار شنبه 14 مرداد 1394
فشار خون يكي از علايم حياتي مهم است. با اندازه گيري فشار خون اطلاعات مهمي در مورد سلامتي بدست مي آيد. اندازه گيري فشار خون، بوسيله دستگاه فشارسنج انجام ميشود و شيوه ها و نكات ظريفي دارد.

فشار خون يكي از علايم حياتي مهم است. با اندازه گيري فشار خون اطلاعات مهمي در مورد سلامتي بدست مي آيد. اندازه گيري فشارخون، بوسيله دستگاه فشارسنج انجام ميشود و شيوه ها و نكات ظريفي دارد.

نكاتي كه در هنگام اندازه گيري فشارخون بايد در نظر داشت:

 • بيمار بايد تا يك ساعت قبل از اندازه گيري فشارخون قهوه نخورده باشد.
 • بيمار نبايد در طول 15 دقيقه قبل، سيگار كشيده باشد.
 • بيمار نبايد اخيرا از قطره بيني يا چشمي فنيل افرين يا قطره هاي مشابه استفاده كرده باشد.
 • بيمار نبايد در حال استفاده از قرص هاي سرماخوردگي يا دكونژستانت باشد.
 • در صورت مصرف اخير داروي ضد فشارخون بيمار بايد پزشك معالج را مطلع سازد.
 • محيط اندازه گيري فشارخون بايد آرام باشد و دماي مناسب داشته باشد.(نه سرد و نه گرم)
 • اندازه كاف(پارچه اي كه دور اندام مورد نظر را احاطه مي كند و كيسه ي مالشي قابل اتساع را در ميان خود در بر مي گيرد) بايد مناسب با جثه ي بيمار انتخاب شود.
 • آستين بيمار نبايد تنگ يا ضخيم باشد.
 • در صورتي كه ضربان قلب نامنظم باشد كاف را نبايد سريع خالي كرد زيرا اين عمل باعث مي شود كه فشارخون اشتباه نشان داده شود.
 • در هر مرتبه فشارخون بايد دو بار اندازه گيري شود ولي اندازه گيري نبايد سريع و مكرر باشد.(بين دو بار اندازه گيري كاف بايد خالي شود و به بيمار 2-1 دقيقه استراحت داده شود)
 • براي تشخيص قطعي بالا بودن فشارخون بايد حداقل 3 بار اندازه گيري با فاصله ي يك هفته انجام شود. زيرا نوسان هاي فشارخون در حد 30-20 ميلي متر جيوه در روز ممكن است طبيعي باشد. 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب افزايش فشارخون(مجموعه كتاب سبز2)/ سينا مرادمند، دكتر مهدي موسوي/ ناشر: موسسه فرهنگي انتشاراتي حيان/ ص 22