سالم باشیم

آرایشی

خانه/آرایشی

اشتباهات مهم در آرايش صورت

5 يکشنبه 1 آذر 1394
مطمئن باشيد هيچ خانمي با آرايش غليظ جذاب ديده نميشود شما با آرايش كم و طبيعي ميتوانيد زيباييتان را به نمايش بگذاريد كافي است كه تكنيك آرايش صحيح را بدانيد.

مطمئن باشيد هيچ خانمي با آرايش غليظ جذاب ديده نميشود شما با آرايش كم و طبيعي ميتوانيد زيباييتان را به نمايش بگذاريد كافي است كه تكنيك آرايش صحيح را بدانيد

خطاي ۱: انتخاب اشتباه تن سفيد كننده

در مورد انتخاب تن سفيد كننده تان دقت كنيد تنها يك درجه از رنگ پوستتان تيره باشد نه روشن تر و نه تيره تر چرا كه اگر تيره تر از رنگ پوستتان باشد رنگ شما خفه ميشود و اگر روشنتر باشد رنگ پريده به نظر ميرسيد.در مورد انتخاب بهترين رنگ ميتوانيد اين راه كار ساده را به كار بريد:كرم را بر روي پوستتان بزنيد و با آن عكسي كه فلش بزند بياندازيد با نگاه كردن به عكس متوجه خواهيد شد براي پوست شما متناسب است يا نه.

خطا ۲: پنهان كردن جوش صورت با سفيد كننده روشن

دقت كنيد پنهان كننده تان از رنگ پوستتان روشن نباشيد چرا كه جوشهايتان مخفي نخواهند شد،پنهان كننده هر چه قدر تيره باشد بهتر ميتوانيد لك و جوش را پنهان كند.

خطا ۳: رژ هاي براق

در انتخاب رنگ رژتان دقت كنيد كه با توجه به روز و يا شب بودن مهماني آن را درست انتخاب كرده باشيد چرا كه براي مهماني هاي روزانه رژهاي براق اشتباه بزرگي محسوب خواهد شد اما دليل اين حرفم اين است كه لب هايتان بيش از اندازه تو چشم برو خواهند شد و مطمئن باشيد از اين وضعيت اذيت خواهيد شد براي اينگونه زمان ها بهتر است رژهاي مات و كم رنگ استفاده شود اما در مورد مهماني هاي شبانه موردي نيست كه از رژ براق استفاده شود به شرطي كه نور محيط كم باشد

خطا ۴: بازي با سايه ها

منظورم از بازي باسايه ها اين است كه خانم ها قبول كنند ديگر مد سايه هاي طبقه اي گذشته است ، سايه طبقه اي يعني ابتدا رنگ تيره سپس كمي روشن تر و از زير ابرو سايه سفيد يا نقره اي،بهتر است از سايه هاي تك رنگ و يا سايه هايي كه رنگ ها را در خود مخفي ميكند استفاده كنيد و يا حتي اگر از سايه استفاده نكنيد هم آرايش شيك و جذابي خواهيد داشت به اين طريق كه بيشتر بر روي پلك ها تمركز كرده و با تكنيك خط چشم بزنيد تا منتظم در بيايد.

خطا ۵: آرايش چشم بيش از حد

اين يعني يك تن مواد آرايشي بر روي چشمتان بزنيد!!مطمئن باشيد هيچ خانمي با آرايش غليظ جذاب ديده نميشود شما با آرايش كم و طبيعي ميتوانيد زيباييتان را به نمايش بگذاريد كافي است كه تكنيك آرايش صحيح را بدانيد كه ما تلاش ميكنيم در اين مورد مطالب بسياري بگنجانيم.

 

منبع: بيتوته