سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

استرس خود را مديريت كنيد

5 شنبه 1 خرداد 1395
فراگيري مديريت استرس، براي سلامتي مفيد است

فراگيري مديريت استرس، براي سلامتي مفيد است. البته پيش از آنكه محققين روش هاي كنترل استرس را در درمان بيماري هاي قلبي عروقي توصيه كنند، بايد تحقيقات بيشتري صورت گيرد. در اغلب موارد اگر شما و پزشكتان بر اين عقيده ايد كه استرس براي سلامتي شما مضر است، مي توانيد استراتژي هاي مختلفي را جهت مديريت استرس بكار ببريد كه عبارتند از:

با خانواده و دوستان خود در مورد مشكلاتي كه شما را ناراحت مي كنند، صحبت كنيد. عشق و حمايت آنها در كاهش شرايط استرس زا به شما كمك مي كند.

اگر در زندگي حس عجله بدليل ضرورت انجام كارهاي مختلف به صورت همزمان داريد، روش هاي مديريت زمان جهت اولويت بندي و تنظيم انتظارات واقع گرايانه به شما كمك مي كنند. محيط كار، كتابخانه يا اينترنت ممكن است روش هاي خاصي را پيشنهاد دهند. همچنين در پذيرش پروژه ها و پيشنهادات جديد كاري با احتياط عمل نماييد.

از تكنيك هاي آرام بخشي مانند يوگا، مديتيشن يا بيوفيديك استفاده كنيد و زماني را به تمرين منظم اين موارد اختصاص دهيد. گرچه هيچ تضمين قطعي پزشكي وجود ندارد كه اين روش ها بتوانند فشارخون شما را كاهش دهند، ولي تحقيقاتاميدوار كننده اي در اين زمينه وجود دارد.

اگر مي دانيد كه مشكل خاصي سبب بروز اضطراب در شما مي شود با پزشك يا مشاور بهداشتي خود در مورد مراكزي صحبت كنيد كه جهت رفع اين مشكل مي توانند به شما كمك نمايند. اين كمك ها در مراكز اجتماعي، بيمارستان ها و اماكن مذهبي موجود هستند.

مشاوره تخصصي يا روان درماني در طول برخي از موارد دشوار، ممكن است به شما كمك كنند. پزشك مي تواند شما را به يك فرد متخصص ارجاع دهد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

راهنماي پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي/ دكتر اكبر نيك پژوه/ ناشر موسسه پيشگيري و ارتقاء سلامت/ص:150