سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

ازدواج ديابتي ها

5 سه شنبه 19 آبان 1394
در ديابت نوع1، از نقطه نظر ژنتيك نقش پدر غالب است و نقش مادر كمتر است، درحاليكه در ديابت نوع2 نقش مادر غالب و 3برابر بيشتر از پدر ديابتي است.

يكي از علل شيوع بيش از حد ديابت، مخصوصا ديابت نوع دوم، ازدواج هاي فاميلي است. هنوز هم در بعضي از فاميل ها و قوميت ها، ازدواج هاي فاميلي مرسوم و متداول است. اصولا ديابت هم يك بيماري ژنتيك و هم معلول عوامل محيطي است. عوامل محيطي در حقيقت آن ژن را شعله ور و بيدار مي كنند. جواناني كه در آستانه ازدواج هستند، لازم است قبل از ازدواج حتما مشاوره ژنتيك انجام دهند و با متخصص ژنتيك يا غدد مشورت كنند. اين مشاوره را بايد در همان ابتدا و قبل از عميق شدن رابطه عاطفي انجام داد. آنچه متاسفانه امروزه رايج است، موكول كردن مشاوره ژنتيك به موقعي است كه همسر دلخواه خود را انتخاب كرده اند و اساسا نمي توان آنها را منصرف كرد.

در بحث ديابت نوع1، مي بينيم كه دو قلوهاي تك تخمكي، اگر يكي از والدين ديابتيك باشد، احتمال اينكه فرزندانش به ديابت نوع1 مبتلا شوند بين 6 تا 10 درصد است و اين رقم در كل جمعيت فقط شش دهم درصد است. اگر مادري مبتلا به ديابت نوع1 باشد، احتمال اينكه آن را به فرزندش انتقال دهد 2 درصد است، در حاليكه اگر فقط پدر مبتلا باشد، اين احتمال تا 6درصد خواهد بود. بنابراين در ديابت نوع1، از نقطه نظر ژنتيك نقش پدر غالب و بارز است و نقش مادر كمتر است.

در بحث ديابت نوع2، مي بينيم كه اين بيماري، چند ژني و چند عاملي (پلي ژنيك يا مولتي فاكتوريال) است. با اين كه نقش ژن در ديابت نوع2، واضح تر و مهم تر است اما چگونگي اين نقش هنوز در ابهام است. در دو قلوهاي تك تخمكي، اگر يكي مبتلا به ديابت نوع2 باشد، احتمال اينكه ديگري، ديابت نوع2 بگيرد، بين 60 تا 90 درصد خواهد بود. اگر فردي مبتلا به ديابت نوع2 باشد، احتمال اينكه فرزندش نيز مبتلا شود، بين 10 تا 33 درصد خواهد بود (اين رقم در نوع1، بسيار كمتر بود) و جالب اينكه ابتلا به ديابت نوع2، در كل جمعيت فقط 5 درصد است. اگر مادري مبتلا به ديابت نوع2 باشد، احتمال اينكه به فرزندش انتقال دهد ، 3 برابر بيشتر از وقتي است كه پدر مبتلا باشد. مهم تر از همه اينكه هر چه سن شروع ديابت در والدين كمتر باشد (قبل از 20 سالگي) احتمال انتقال ديابت به بچه ها بيشتر است.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فعاليت ورزشي، تمرين، ديابت / دكتر سحر دانشور/ ناشر: علوم ورزشي/ ص33