سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

از 5راه زير فشارخون بالا را تشخيص دهيد

5 پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395
فشارخون بالاي كنترل نشده، منجر به ضخيم شدن و كاهش خاصيت ارتجاعي ديواره ي سرخرگ ها مي شود

1. تصلب شرايين: فشارخون بالاي كنترل نشده، منجر به ضخيم شدن و كاهش خاصيت ارتجاعي ديواره ي سرخرگ ها مي شود. رسوبات چربي با احتمال بيشتري بر روي اين ديواره هاي سفت مي نشينند و مجراي درون سرخرگ را باريك تر مي كنند.

2. سكته مغزي و حمله قلبي: اگر يك لخته خون تشكبل شود و در يك سرخرگ تنگ شده خون رساني كننده مغز گير كند و آن را مسدود نمايد، منجر به سكته مغزي مي شود. اگر اين سرخرگ كه با لخته خون دچار انسداد شده است، خون رساني قلب را بر عهده داشته باشد، حمله قلبي ايجاد مي شود.ممكن است فشارخون بالا با پاره نمودن رگ هاي خونرسان مغز، سبب بروز سكته مغزي خونريزي كننده نيز مي شود.

3. آنوريسم آئورت: فشارخون بالا مي تواند يك قسمت ضعيف شده ديواره سرخرگ آئورت را گشاد و متسع نمايد. اين حالت آنوريسم آئورت ناميده مي شود كه در صورت عدم درمان ممكن است كشنده باشد.

4. بزرگي قلب: افزايش فشارخون سبب مي شود كه قلب سخت تر كار كند. با گذشت زمان، عضلات قلب ضخيم تر و سفت تر شده ممكن است بزرگ و ضعيف گردند. با تضعيف اين عضلات، قلب خون را با كارآيي كمتري پمپ نموده و شما احساس ضعف و خستگي مي كنيد. ممكن است خون به ريه ها پس زده شود و در بافت ريوي تجمع كند.

5. آسيب كليه: كليه، مواد زائد خون را فيلتر نموده و دفع مي كند. اگر رگ هاي كليه ضخيم شده و آسيب ببينند، ممكن است كليه بتدريج نارسا شود و منجر به تجمع مواد زائد در خون شود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

راهنماي پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي/ دكتر اكبر نيك پژوه/ ناشر موسسه پيشگيري و ارتقاء سلامت/ص:59