سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

از علايم استرس بدانيد

5 چهار شنبه 9 دي 1394
رخدادهاي زيادي در زندگي روي مي دهد، پس احساس شكست و نااميدي امري اجتناب ناپذير خواهد بود خواهد بود. مسايلي وجود دارند كه شما نمي توانيد كنترل كنيد و همين مسايل گاه باعث ايجاد استرس مي شوند.

در طول زندگي همواره در كنار شادي و خوشي، سختي و ناراحتي نيز وجود دارد. در زمان بيماري به جسم شما فشار وارد مي شود و زماني كه از دست كسي ناراحت هستيد يا دلتان براي عزيزي تنگ شده يا يا درآمدتان كاهش يافته است، روحتان تحت فشار قرار مي گيرد. بسياري از اوقات اين مسايل ناراحت كننده، خارج از اختيار شما هستند و نمي توانيد جلوي آن ها را بگيريد، اما مي توانيد توانايي خود را در برخورد با اين مسايل افزايش دهيد و از عواقبي مانند اضطراب، دلشوره، حواس پرتي، عصبانيت، بي خوابي و بي اشتهايي جلوگيري كنيد.

علايم:

رخدادهاي زيادي در زندگي روي مي دهد، پس احساس شكست و نااميدي امري اجتناب ناپذير خواهد بود خواهد بود. مسايلي وجود دارند كه شما نمي توانيد كنترل كنيد و همين مسايل گاه باعث ايجاد استرس مي شوند.

استرس عبارت است از واكنش هاي فيزيكي، ذهني و عاطفي كه در نتيجه تغييرات و نيازهاي زندگي فرد، تجربه مي شوند. تغييرات مي توانند بزرگ يا كوچك باشند. پاسخ افراد به تغييرات زندگي متفاوت است. استرس مثبت مي تواند يك انگيزش دهنده باشد، درحالي كه استرس منفي مي تواند موجب كاهش اعتماد به نفس، عدم موفقيت در كارها و مشكلات متعدد جسمي و روحي شود.

علايم معمول استرس عبارتند از:

احساس افسردگي، بدخلقي، گناه، خستگي، سردرد، دل درد، اختلال خواب، خنديدن و گريه كردن بي دليل، سرزنش كردن ديگران به خاطر چيزهاي ناخوشايندي كه برايتان اتفاق مي افتد، فقط جنبه منفي چيزها را ديدن، احساس اين كه چيزهايي كه قبلا براي شما جالب و سرگرم كننده بوده اند، ديگر جذابيت خود را از دست داده اند و بيش تر باري هستند كه بر شما تحميل مي شوند، انزجار از آدم ها يا مسئوليت هاي متداول و روزمره.

درمان استرس:

  • براي كمك به پيش گيري از استرس منفي، تاحد امكان به آن دسته از امور زندگي بپردازيد كه مي توانيد از عهده آن ها برآييد.
  • از آن جا كه هميشه نمي توانيد جلوي استرس را بگيريد، روش هايي را ياد بگيريد كه براي حفاظت از سلامت ذهني و فيزيكي خود، سازگار شويد.
  • جهت كنترل استرس روش منطبق با روحيات و شرايط خود را ياد بگيريد و به طور منظم و در صورت امكان هر روز آن را تمرين كنيد.
  • به مدت كوتاهي از هر وضعيت پر استرسي كه در طول روز به آن بر مي خوريد، دور شويد.
  • يك رژيم غذايي طبيعي و كاملا متعادل اتخاذ كنيد. ممكن است لازم باشد از مكمل هاي ويتاميني استفاده كنيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبز درمان(4)/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 58