سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

از بين بردن چربي بازو ها با حركات آسان

5 سه شنبه 21 مهر 1394
زنان با بالا رفتن سن بازوهايشان زيبايي و حالت خود را از دست مي دهد و ظاهر زيبايي پيدا نميكند، آنها دوست دارند حتي در زمان پيري هم بازوهايي زيبا و خوش فرم داشته باشند.

زنان با بالا رفتن سن بازوهايشان زيبايي و حالت خود را از دست مي دهد و ظاهرزيبايي پيدا نميكند، آنها دوست دارند حتي در زمان پيري هم بازوهايي زيبا و خوش فرم داشته باشند.

با حركات ساده اي مي توان ظاهر بازوها را زيبا كرد...

چرخاندن بازوها

خيلي ساده دستها را در دو طرف بدن از هم باز كرده و آن ها را موازي زمين نگه داريد.حالا بدون خم كردن آرنج ها،با چرخش ۳۶۰ درجه، از محور كتف، دستها را بچرخانيد.۲۰ بار در هر جهت اين چرخش را تكرار كنيد.

با اين حركت، قسمت بالاي بازو و شانه ها تقويت شده و ماهيچه هاي كتف، گردن، دوسر و سه سر بازو درگير مي شوند.

چرخش كف دست

براي انجام اين حركت، مثل حركت قبل دست ها را صاف و موازي با زمين نگه داريد و بدون خم كردن بازوها، در حالي كه دستها كاملا صاف و موازي با زمين هستند، فقط كف دستها را مثل حالتي كه مي خواهيد لامپي را باز كنيد، به طرفين بچرخانيد.در اين حركت فقط كف دستها حركت دارند و البته بايد سريع انجام شود، طوري كه در هر دقيقه ۱۰۰ بار چرخش داشته باشيد در اين حركت، همه ماهيچه هاي بازو در گير خواهند شد.

حركت دعا

در اين تمرين، همانند حالت دعاي بودائيان، كف دستها را در بالاي سر به هم بچسبانيد و بدون اينكه آنها را از هم جدا كنيد، دست ها را تا جلوي سينه پايين آورده و دوباره به بالاي سر ببريد.

۳۰ بار اين حركت را تكرار كنيد..

در حالتي كه دستها به هم چسبيده اند، ماهيچه هاي سه سر يا همان پشت بازو درگير شده و با بالا و پايين آوردن دست ها، چربي هاي اين قسمت كم كم از بين مي روند.البته با درگير شدن ماهيچه هاي جلو بازو هم در اين حركت، بازوها خوش فرم و زيباتر خواهند شد.

حركت كششي بازوها

حتما بعد از اتمام حركات ايروبيك، اين كشش را تجربه كرده ايد.

براي انجام اين حركت، دستها را پشت سر ببريد و با دست راست، مچ دست چپ را بگيريد طوري كه آرنج ها پشت سر قرار گيرند. حالا با سر، آرنج را به آرامي به سمت عقب كشيده و همزمان، با دست راست، مچ  دست چپ را به سمت پايين بكشيد.

اين حركت را حداقل دو نوبت و در هر نوبت ۲۰ بار تكرار كنيد.

با قفل كردن دست ها، ماهيچه هاي سه سر درگير مي شوند.

اين حركت براي افرادي كه از چربي هاي دور بازو شكايت دارند مي تواند بسيار مفيد باشد.

نكته مهم اين حركات ساده اين است كه بدون هيچ گونه وسيله اي خاص و در هر كجا كه هستيد مي توانيد آن ها را انجام داده و شاهد بازوهايي بدون چربي و زيبا باشيد.

 

منبع: دكتر سلام