سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

از بروز افسردگي جلوگيري كنيم

5 شنبه 29 اسفند 1394
براي بيماري افسردگي واقعي نمي توان علت خاص و روشني متصور بود. بعضي از عوامل زيست شناختي مثل بيماري هاي جسمي، اختلالات هورموني، يا بعضي داروها مي توانند نقش داشته باشند

دلايل بروز افسردگي:

براي بيماري افسردگي واقعي نمي توان علت خاص و روشني متصور بود. بعضي از عوامل زيست شناختي مثل بيماري هاي جسمي، اختلالات هورموني، يا بعضي داروها مي توانند نقش داشته باشند. بروز اين حالت ممكن است با تعدد وقايع ناراحت كننده در زندگي فرد ارتباط داشته باشد.

 

پيشگيري و كنترل افسردگي:

 • تغييرات عمده زندگي را پيش بيني و آمادگي لازم براي مواجهه شدن با آن ها را كسب كنيد. در صورتي كه علايم خفيف تا متوسط باشند، روش هاي به عهده گرفتن مراقبت از خود را در پيش گيريد.
 • با دوستان و خانواده صحبت كنيد، به ويژه در مورد تجربه هاي ساير افراد از افسردگي اطلاعاتي كسب كنيد. اين كار باعث مي شود متوجه شويد احساس ناخوشايندي كه شما در حال حاضر آن را تجربه مي كنيد ديگران آن را تجربه كرده اند، آنان نيز در مواقعي دائم گريه مي كردند، خود را سرزنش مي كردند، احساس تهي بودن و نااميدي و گيجي مي كردند و مهم تر از همه بر خلاف ميل خود نمي توانستند تغييري در اوضاع ايجاد كنند.
 • در صورت طولاني شدن وضعيت از راهنمايي روان شناسان و مشاوران مراكز مشاوره بهره ببريد. در زمان افسردگي در بدن شما يك اتفاق فيزيكي رخ داده و براي درمان افسردگي بايد آن اتفاق فيزيكي درمان شود. از اين رو با توجه به آسيب هاي اجتماعي و مشكلات عديده مردم به ويژه لازم است برنامه ريزي دقيق تري براي افزايش آگاهي مردم و ضرورت استفاده از اين مراكز صورت گيرد. يكي از عواملي كه در افسردگي نقش مهمي دارد، چشم انداز نامطمئن آينده است. تفكراتي نظير ترس از تنها ماندن، نرسيدن به اهداف، اشتباه در انتخاب هدف و نداشتن راه بازگشت به آساني مي تواند اعتماد به نفس شما را از بين ببرد و از شما فردي افسرده بسازد. سعي كنيد روز به روز زندگي كنيد. تا زمان برطرف شدن نابسامان روحي سعي كنيد هر روز هدف بچينيد و تا حد امكان چشم انداز گنگ و مبهم آينده را از ذهن خود پاك كنيد.
 • در درمان خود صبور با حوصله باشيد
 • به طور منظم ورزش كنيد. پژوهش گران توصيه مي كنند كه با ورزش هايي از قبيل پياده روي سريع، دويدن روي دستگاه دو ثابت و تمرينات ايروبيك مي توانيد با افسردگي مبارزه كنيد. تا جايي كه حتي در برخي منابع گفته شده است پياده روي سريع تر از برخي داروها علايم بيماري افسردگي را كاهش مي دهد. بنابراين مي توان تمرينات ورزشي را جانشيني براي درمان بيماراني دانست كه دارودرماني در آن ها چندان مؤثر نبوده است.
 • فيلم هاي خنده دار و شاد ببينيد.
 • در صورت امكان به مسافرت برويد.
 • احساسات خود را در يك دفتر خاطرات روزانه بنويسيد.
 • سعي كنيد مشكلات در روابط با ديگران را حل كنيد.
 • تاحدي كه مي توانيد فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري خود را حفظ كنيد.
 • تا حد امكان مسئوليت هاي مهم و پر تنش خود را تا زمان بهبودي به فرد ديگري واگذار كنيد.
 • در بهبود روابط با همسرتان بكوشيد و از او بخواهيد با حمايت هاي عاطفي خود شما را درمان افسردگي ياري دهد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبز درمان 4/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 69