سالم باشیم

سلامت مو

خانه/سلامت مو

ارث و ریزش مو

5 يکشنبه 21 تير 1394
بعضی از متخصصین احساس می کنند که زمینه ی خانوادگی در پیشگویی ریزش مو در آینده زیاد مفید نمی باشد.
اشخاص ژن هایی را به ارث می برند که تعیین کننده ی رنگ مو، جنس بافت مو و ضخامت آن می باشند. ژنهایی که به ارث برده می شوند اندازه غده ها را کنترل نموده و در نتیجه بر روی میزان هورمون آنها تاثیر می گذارند که آنها نیز به نوبه ی خود رشد و ریزش مو را در اشخاص افزایش دهد.

بعضی از متخصصین احساس می کنند که زمینه ی خانوادگی در پیشگویی ریزش مو در آینده زیاد مفید نمی باشد. یک بررسی و جستجوی طولانی مدت کامل می تواند توارث ریزش مو در هر خانواده ای را آشکار سازد.
ممکن است الگوهای زیستی مانند عادت خوردن، نوشیدن، سیگار کشیدن و حتی مصرف داروها را که می توانند به سلامتی مو صدمه برسانند به ارث ببریم.
وارثت، هورمون ها و افزایش سن از مواردی هستند که در ریزش مو دخالت بیشتری دارند.

کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب اسرار زیبایی پوست و صورت با طب گیاهی/ کاظم کیانی/ ناشر: زرقلم/ ص26