سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

اختلالات اضطرابي و نشانه هاي آن

5 چهار شنبه 27 مرداد 1395
حالتي بيمارگونه مشخص با احساس بيم و نگراني همراه با نشانه هاي جسم حاكي از وجود دستگاه عصبي اتونوميك بيش فعال

حالتي بيمارگونه مشخص با احساس بيم و نگراني همراه با نشانه هاي جسم حاكي از وجود دستگاه عصبي اتونوميك بيش فعال


علايم و نشانه ها:

لرزش، پيچش هاي عضلاني، احساس لرز و سردرد، كمر درد، تنش عضلاني، احساس تنگي نفس، گل انداختن يا رنگ پريدگي، تپش قلب، تعريق، ديسترس شكمي، گيجي، احساس درد، اشكال در تمركز، گوش به زنگ بودن مفرط، بي خوابي، كاهش ميل جنسي، توده در گلو، جدا شدن از واقعيت، جدا شدن از خود، ترس از ديوانه شدن، ترس از مرگ...

 

تشخيص انواع اختلالات اضطرابي

پنج نوع اختلال اضطرابي داريم:

1. اختلال هراس

2. اختلال اضطراب منتشر

3. اختلال فوبيك

4. اختلال وسواسي _ جبري

5. اختلال استرس بعد از سانحه

اختلال هراس:

اختلال هراس: اختلال پانيك مشخص با حملات هراس خودانگيخته كه ممكن است با گذر هراسي نيز همراه باشد (ترس از بودن در يك مكان باز، تنها خارج از خانه يا در يك جاي شلوغ)

 

درمان:

1- ديازپام:

موارد مصرف: اختلال اضطراب منتشر، اختلال استرس پس از سانحه

عوارض جانبي: خواب آلودگي، احساس خستگي، هيپوتانسيون، تحريك پارادوسال

احتياط: مصرف دراز مدت ممكن است موجب وابستگي شود. علايم محروميت با ترك ناگهاني دارو بيشتر در بيماراني كه سابقه الكسيم يا سوء مصرف دارند، ظاهر مي گردد.

 

2- آلپرازولام:

موارد مصرف: اثر سريع دارو، درمان كوتاه مدت خوب براي اختلال هراس و گذر هراسي.

عوارض جانبي شايع:خواب آلودگي، اختلال شناختي، پايين آمدن فشارخون.

 

3- ايمي پرامين:

موارد مصرف: در درجه اول براي اختلال خلقي، اما در اختلال هراس و فوبي اجتماعي هم مفيد است.

عوارض جانبي شايع: خواب آلودگي، گيجي، آثار آنتي كولينرژيك (خشكي دهان، تاكيكاردي، آرتيمي هاي قلبي) يبوست، تاخير در دفع ادرار

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

خلاصه بيماري هاي روانپزشكي / دكتر محمدرضا مجلسي/ ناشر: روزنو/ ص: 76