سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

آيا فشار خون ارثي است؟

5 دوشنبه 18 آبان 1394
اگر يكي از والدين مبتلا به فشارخون بالا باشند، يك سوم فرزندان در خطر ابتلا به فشارخون بالا هستند و اگر هر دو مبتلا باشند دو سوم فرزندان احتمالا مبتلا خواهند شد.

عامل وراثت بدون شك بر نحوه ي پيدايش فشار خون بالا تاثير مي گذارد. اگر يك والد مبتلا به فشار خون بالا باشد، يك سوم فرزندانش در خطر ابتلا به فشار خون بالا هستند. اگر هر دو والد مبتلا باشند، دو سوم فرزندان آنها احتمالا به فشار خون بالا مبتلا خواهند شد. كودكاني كه به دليل ابتلاي والدين شان، احتمالا در بزرگسالي به فشار خون بالا مبتلا ميشوند، نسبت به كودكاني كه والدين شان فشار خون بالا ندارند، به بسياري از اقدامات درماني پاسخ متفاوتي مي دهند.

كودكان متولد شده از والدين مبتلا به فشار خون بالا:

پس از ورزش، فشار خونشان بيش از حد بالا مي رود.

در مقابل استرس هاي هيجاني، افزايش فشار خون بيشتري پيدا مي كنند.

فعاليت پلاسمايي رنين در آنها اغلب افزايش مي يابد.

در حين ورزش، ضربان قلبشان بيش از معمول افزايش مي يابد.

درگيري هاي ذهني، از قبيل امتحانات مدرسه، براي آنها افزايش فشار خون به همراه دارد.

اين اختلالات، بخصوص در كودكان گروه هاي نژادي خاص از قبيل آمريكايي هاي افريقايي تبار كه بيشترين شيوع فشار خون بالا را دارا هستند، بارزتر است. معمولا اگر والديني كه مبتلا به فشار خون بالا هستند، كودكي را به فرزندي قبول كنند، كودك مزبور به فشار خون بالا مبتلا نخواهد شد مگر اينكه حداقل يكي از والدين حقيقي اش به فشار خون بالا مبتلا باشد، در بيش از 50 درصد موارد، دومي نيز مبتلا ميشود، اما اگر يكي از دوقلوهاي غير همسان به فشار خون بالا مبتلا باشد، ديگري در كمتر از 50 درصد موارد به فشار خون بالا مبتلا ميشود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فشار خون بالا به زبان آدميزاد/ دكتر الن روبين/ مترجم: دكتر ماني لطيفي/ ناشر: كاروان/ ص308