سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

آيا افسردگي مسري و قابل بازگشت است؟

5 دوشنبه 14 دي 1394
اگر يكي از افراد خانواده دچار افسردگي باشد، بقيه خانواده هم علائم افسردگي را از خود بروز مي دهند.زندگي مداوم با يك افسرده به مرور علائم را به ديگران انتقال ميدهد.

اگر يكي از افراد خانواده دچار افسردگي باشد، بقيه ي افراد خانواده هم علائم افسردگي را از خود بروز مي دهند. بسيار ديده مي شود كه بعضي از زن و شوهرها هر دو افسرده هستند. در اين جا اين احتمال وجود دارد كه فرد افسرده به دنبال فرد افسرده مي گردد و او را به عنوان شريك زندگي خود انتخاب مي كند. از طرفي زندگي مداوم و دائمي با يك فرد افسرده به تدريج علائم افسردگي را به ديگران نيز انتقال مي دهد. اين يافته اهميت تشخيص و درمان زودهنگام و به موقع افسردگي را نشان مي دهد. چراكه با اقدام درماني به موقع، نه تنها بيماري فرد افسرده درمان مي شود بلكه از بروز آن در ساير افراد خانواده ميز پيشگيري به عمل مي آيد. جنبه ي ديگر سرايت افسردگي از طريق توارث است. بسياري از موارد افسردگي جنبه ي وراثتي دارد، يعني بيماري از طريق ژن ها از نسلي به نسل ديگر انتقال پيدا مي كنند.

افسردگي در بعضي مواقع ماهيت عود كننده داشته و به دفعات در طول عمر تكرار مي شود.

عواملي كه خطر بازگشت بيماري را افزايش مي دهند عبارتند از:

1-   قطع دارو به صورت سر خود: فردي كه چند بار افسردگي اش عود كرده شايد لازم باشد، مثل كسي كه بيماري قلبي دارد تا آخر عمر دارو مصرف كند.

2-   رفتار خانواده با بيمار: گاهي اطرافيان بيش از حد از بيمار انتقاد يا نسبت به او پرخاشگري مي كنند و يا محبت افراطي، نامتناسب و بيش از اندازه اي به او نشان مي دهند كه در اين صورت امكان عودِ مجدد بيماري فراهم مي شود.

3-   استرس هاي شديد زندگي: مانند مواردي كه فرد همسر يا فرزند يا شغل و يا... خود را از دست مي دهد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب افسردگي، راهنماي بيماران و خانواده ها/ دكتر مجيد صادقي/ناشر: قطره/ ص83