سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

آنچه بايد در مورد فشارسنج بدانيد

5 سه شنبه 19 آبان 1394
فشار سنج جيوه اي "استاندارد طلايي" اندازه گيري فشار خون است و احتمال درست كار نكردنش خيلي كم است. فشار سنج عقربه اي وسيله اي فنر دار است و قيمت مناسب تري دارد.

فشار سنج جيوه اي هنوز هم "استاندارد طلايي" اندازه گيري فشار خون شناخته مي شود. احتمال درست كار نكردن اين دستگاه خيلي كم است. ستون جيوه تنها چيزي است كه در آن حركت مي كند. با اين حال، استفاده از فشار سنج جيوه اي رو به كاهش است، چون جيوه سمي است و مي تواند محيط را آلوده كند.

نوع ديگري از فشار سنج، كه استفاده از آن رو به افزايش است، فشار سنج عقربه اي است: وسيله اي فنر دار كه با استفاده از فشار هوا، عقربه اي را روي صفحه ي مدرجي حركت مي دهد كه هر درجه ي آن نشان دهنده ي يك ميلي متر جيوه است. اين نوع فشار سنج ارزان و حملش نسبت به نوع جيوه اي راحت تر است.

هر دونوع نيازمند مراقبت هاي خاص خود هستند. اگر از فشار سنج جيوه اي استفاده مي كنيد، هر از گاهي بررسي اش كنيد تا مطمئن شويد قبل از اندازه گيري هر گونه فشاري، سطح فوقاني ستون جيوه روي صفر قرار دارد و جيوه به سهولت حركت ميكند. هنگام استفاده از فشار سنج عقربه اي، در فواصل معيني (دست كم شش ماه يك بار) كاركرد دستگاهتان را در مطب پزشك و با اتصال آن به قسمت فشاري فشار سنج جيوه اي ارزيابي كنيد. وقتي هوا وارد دستگاه ميشود، هر دو (هم ستون جيوه و هم عقربه) بايد يك فشار را نشان دهند. بر خلاف فشار سنج جيوه اي، فشار سنج عقربه اي قسمت هاي زيادي دارد كه ممكن است بعد از مدتي خراب شود. اما بر اساس تحقيقي كه انجام شده، "فشار سنج هاي عقربه اي كه خوب مراقبت شده اند، به اندازه ي انواع جيوه اي، دقيق و مفيدند."

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فشار خون بالا به زبان آدميزاد/دكتر آلن روبين/مترجم: دكتر ماني لطيفي/ ناشر:كاروان/ ص38