سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

آشنايي با مشكلات شايع در پستان ها

5 سه شنبه 19 مرداد 1395
جراحت نوك پستان هنگامي ايجاد مي شود كه نوزاد به جاي اين كه تمام پستان را در دهانش بگيرد نوك پستان را گاز مي گيرد

مشكلات پستان

جراحت نوك پستان:

جراحت نوك پستان هنگامي ايجاد مي شود كه نوزاد به جاي اين كه تمام پستان را در دهانش بگيرد نوك پستان را گاز مي گيرد. اين عمل بيشتر در زناني كه نوك پستانشان كوچك است پيش مي آيد.

پيشگيري:

اگر مادري كه نوك پستان هايش كوچك است چندين بار در روز به هنگام آبستني آن را فشار دهد، اين كار سبب مي شود كه كودك او به آساني پستان را بمكد و نوك پستان هاي او كم تر جراحت پيدا كند.

در درمان اين بيماري شير دادن به نوزاد حتي اگر مادر را ناراحت مي كند، بسيار اهميت دارد.

آبسه پستان:

آبسه پستان ممكن است در اثر ورود عفونت از پستان ترك خورده يا زخمي ايجاد شود. التهاب پستان در اولين هفته يا اولين ماه شير دادن بسيار شايع است.

پيشگيري:

پستان ها را تميز نگهداريد. اگر نوك پستان دردناك بود يا ترك پيدا كرد مدت كوتاه تري كودك را شير دهيد ولي دفعات ان را زياد كنيد.

براي درمان اين بيماري كمپرس آب سرد و آنتي بيوتيك مؤثر است.

سرطان پستان:

سرطان پستان در زنان نسبتا شايع و هميشه خطرناك است. درمان موفقيت آميز، به تشخيص اولين علائم سرطان احتمالي و مراقبت هاي پزشكي سريع بستگي دارد.

  • زن ممكن است كه غالبا يك برجستگي در اين قسمت از سينه حس كند.
  • يا سينه ممكن است يك گودي يا فرورفتگي غير طبيعي پيدا كند _ يا مانند پوست پرتقال تعداد زيادي گودي هاي بسيار كوچك پيدا كند.
  • برجستگي درون سينه به آهستگي رشد مي كند.
  • در ابتدا معمولا ناراحت نمي كند و گرم نيست اما بعدا ممكن است اذيت كند.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:366