سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

آشنايي با مراحل مسموميت هاي پوستي

5 دوشنبه 17 خرداد 1395
پوست افراد سالم، زيبا، صورتي رنگ، لطيف مثل ابريشم، متراكم و كاملا انعطاف پذير است

پوست افراد سالم، زيبا، صورتي رنگ، لطيف مثل ابريشم، متراكم و كاملا انعطاف پذير است. پوست، محكم به بدن مي چسبد و با پوشاندن سطح بدن درست مثل جوراب بدون چروك در غالب بدن قرار مي گيرد. پوست، پستي و بلندي هاي سطح زيرين خود را مي پوشاند و در افراد سالم برجستگي ها و خطوط خوشايندي ايجاد مي كند كه تحسين همگان را بر مي انگيزد.

بيشتر مواد سمي مانند مواد سمي حاصل از اعتياد، خستگي، عفونت و برخي داروهاي خاص باعث تغيير حالت پوست مي شوند و نشانه هاي خاصي روي پوست ايجاد مي كنند.

در اولين مرحله مسموميت يا به عبارتي دوره پف كردن، حالت كشساني و بافت هاي پوست كاهش مي يابد. ساختار اوليه پوست سست تر و نرم تر شده و و متورم به نظر مي رسد.

در مرحله دوم مسموميت كاهش خاصيت كشساني پوست نمود بيشتري مي يابد. گونه ها به اندازه قابل توجهي از محل خود به طرف پايين سقوط مي كنند. خطوطي مشهور به خطوط خنده در اطراف و كناره دهان و بيني پديدار مي شوند. شخص غبغب مي آورد و چين هايي در گردن ايجاد مي شود.

در مرحله سوم مسموميت اجزاي اساسي پوست كه براي بدن بسيار ضروري هستند تحليل مي روند. پوست به قدري نازك مي شود كه حالت كلي خود را از دست مي دهد و آن قدر سست و شكل پذير مي شود كه داخل فرورفتگي هاي بافت هاي زيرين خود فرو مي رود.

 

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پاكسازي درون، راز سلامت تن و روان/ اريش راوخ/ مترجم: دكتر محمد عيوضي/ ناشر: سارگل/ ص: 24