سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

آشنايي با ضايعات پوستي

5 جمعه 21 اسفند 1394
به طور كلي يك بيماري پوستي، در افراد مختلف ممكن است نماي يكسان نداشته باشد با اين حال اكثرا داراي ضايعات اوليه مشابه هستند.

به طور كلي يك بيماري پوستي، در افراد مختلف ممكن است نماي يكسان نداشته باشد با اين حال اكثرا داراي ضايعات اوليه مشابه هستند. بنابراين معاينه دقيق جهت مشخص كردن نوع ضايعه اوليه به تشخيص كمك مي كند. گاهي ضايعه اوليه توسط عواملي مثل: درمان قبلي، خاراندن يا عفونت ثانويه، دچار دگرگوني مي شود و ضايعات نماي جديدي به خود مي گيرند كه به آن ها ضايعات ثانويه گفته مي شود. بنابراين ضايعات پوستي را از نظر معاينه به دو گروه كلي تقسيم مي كنند:

1.ضايعات اوليه

2. ضايعات ثانويه

 

ضايعات اوليه

ماكول: ضايعه اي است به شكل تغيير رنك پوست، كاملا صاف با اندازه كمتر از 1سانتي متر كه در لمس، تغييري در قوام پوست حس نمي شود. نمونه آن، خال هاي صاف است.

پاچ: ماكولي با قطر بزرگتر از 1سانتي متر(لك ها)

پاپول: ضايعه برجسته اي است كه قطر آن كمتر 1سانتي متر مي باشد. در لمس برآمدگي آن حس مي شود.

پلاك: ضايعه اي است پهن، برآمده و مسطح، با قطر بزرگتر از 1سانتي متر كه گاه از ادغام تعدادي پاپول ايجاد مي شود.

تاول: ضايعه اي گرد است كه قطري بيش از 1سانتي متر دارد و حاوي سروزي است.

زخم: ضايعه اي مسطح است كه در اثر تخريب كامل اپيدرم و حداقل بخشي از اپيدرم ايجاد مي شود، عميق تر از اروژن است. نمونه آن، زخم بستر، زخم حاصل از تروماي مستقيم به پوست و زخم ناشي از استاز عروق در پاها است.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راه هاي عملي تشخيص و درمان بيماري هاي پوست/ دكتر محمد علي ماپار/ ناشر: طبيب/ ص: 20