سالم باشیم

تغذیه و رژیم

خانه/تغذیه و رژیم

آشنايي با خواص طبي سياهدانه

5 يکشنبه 13 تير 1395
سياه دانه داراي اسيدههاي چرب اسيد لينوليك، اسيد اولئيك و روغن هاي فرار است. اين روغن ها خاصيت ضدباكتري و ضد قارچ دارند.

سياهدانه كه به فارسي سياه تخمه هم ناميده مي شود از ساليان قديم در خاورميانه وجود داشته است. گل هاي سياه دانه منفرد و به رنگ آبي يا سفيد است. دانه ي اين گياه سياه و داراي بوي مطبوعي مي باشد.

سياه دانه داراي اسيدههاي چرب اسيد لينوليك، اسيد اولئيك و روغن هاي فرار است. اين روغن ها خاصيت ضدباكتري و ضد قارچ دارند.

 

خواص طبي سياه دانه:

سياه دانه از نظر طب قديم گرم و خشك است. مي توان گفت كه سياه دانه اكثر بيماري ها را معالجه مي كند.

1. خوردن سياه دانه از كرم خوردگي دندان جلوگيري مي كند.

2. سياهدانه مقدار شير را در زنان شيرده زياد مي كند.

3. سياهدانه بادشكن و ضدنفخ است.

4. سياه دانه قاعده آور است.

5. سياه دانه ادرار آور است.

6. براي از بين بردن تاول روي پوست، سياه دانه را با روغن كنجد مخلوط نمائيد و روي آن بماليد.

7. سياه دانه را به صورت ضماد در آوريد و براي آبسه ها مصرف كنيد.

8. ضماد سياه دانه را براي رفع سردرد، روي قسمتي كه درد مي كند بگذاريد.

9. سياه دانه بدن را تقويت مي كند.

10. در صورت بزرگ شدن كبد از سياه دانه استفاده كنيد.

11. سياه دانه شكم درد را رفع مي كند.

12. ناراحتي هاي تنفسي را درمان مي كند.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گياهان معجزه گر/ دكتر سهراب خوشبين/ ناشر: كردگاري/ ص: 212