سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

آشنايي با تمرينات سرعتي

5 چهار شنبه 14 مرداد 1394
تحقيقات نشان مي دهد كه شدت بالا، تمرينات غيرهوازي (سرعتي) كه موجب نفس نفس افتادن مي شود و اصطلاحا شما را از نفس مي اندازد، مانند تمرينات سرعتي باعث مي شود كه بدن شما مقدار قابل ملاحظه اي از قوي ترين هورمون تناسب اندام يعني هورمون رشد را آزاد كند.

تحقيقات نشان مي دهد كه شدت بالا، تمرينات غيرهوازي (سرعتي) كه موجب نفس نفس افتادن مي شود و اصطلاحا شما را از نفس مي اندازد، مانند تمرينات سرعتي باعث مي شود كه بدن شما مقدار قابل ملاحظه اي از قوي ترين هورمون تناسب اندام يعني هورمون رشد را آزاد كند.

هورمون رشد در كودك باعث بلندي قد او مي شود. وقتي ما به رشد كامل رسيديم نقش اين هورمون عوض مي شود. در بزرگسالان اين هورمون، ديگر باعث رشد نمي شود بلكه باعث از بين رفتن چربي و تناسب اندام مي شود. بنابراين اين هورمون (HGH) در بزرگسالان به عنوان هورمون تناسب اندام شناخته مي شود.

تحقيقات نشان مي دهد كه هورمون رشد تا 530% ميتواند توسط تمرينات سرعتي افزايش يابد. تمرينات سرعتي غير هوازي به گونه هاي مختلفي مي تواند انجام شود به طور مثال: دو، شنا، دوچرخه سواري، اسكي و حتي پياده روي شديد. هرگاه در هنگام ورزش شديد از نفس مي افتيد به معني اين است كه تمرين شما غير هوازي شده است.

آن چه كه بايد انجام دهيد و آن چه كه نبايد انجام دهيد:

هيچ گاه تمرينات خود را با حداكثر شدت و توان آغاز نكنيد. هر چند تمرينات غير هوازي تناسب اندام مشخصا مؤثرترين نوع تمرينات هستند اما خطرناك ترين نيز هستند. كساني كه داراي عارضه قلبي و يا هر مشكل پزشكي هستند بايد قبل از انجام تمرينات غير هوازي با پزشك مشورت كنند. حتي ورزشكاران جوان هم بايد با دقت و به تدريج وارد ورزش هاي سرعتي شوند. حداقل هشت هفته طول مي كشد تا تارهاي عضلاني تند انقباض آماده شوند.

هدف اين است كه هر حركت سرعتي را آن قدر تند و سريع انجام دهيد تا از نفس بيفتيد. اگر بيش از 30 ثانيه طول مي كشد تا از نفس بيفتيد شما بايد راهي پيدا كنيد تا شدت تمرينات را بالا ببريد.

چگونه تمرين سرعتي را انجام دهيد؟

25 متر را با سرعت بدويد، سپس 25 متر بعدي را به نرمي بدويد و يا راه برويد. 8 مرتبه اين كار را تكرار كنيد. بايد دقت داشته باشيد كه اين ورزش بتواند شما را از نفس بيندازد.

انجام تمرينات انعطافي و تمريناتي كه شدت كم دارند از ميزان هورمون تناسب اندام نمي كاهد و در ضمن شما براي انجام تمرينات بي هوازي (سرعتي) به انعطاف و كشش احتياج داريد. پس احتياج نيست كه تمرينات با وزنه و يا هر تمرين ديگري را متوقف كنيد. تنها كافي است 8 حركت سرعتي به برنامه تناسب اندام خود اضافه كنيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تناسب اندام در بانوان (باورزش، تغذيه و حركات كششي)/ محمد حسين موسوي/ ناشر: تخت جمشيد/ ص16