سالم باشیم

پوکی استخوان

خانه/پوکی استخوان

آشنايي با بيماري خاموش

5 يکشنبه 3 آبان 1394
چنانچه شما در گروه سني جوان يا ميانسال باشيد، مشكل است باور كنيد كه امكان دارد كه پوكي استخوان در شما اثر گذاشته باشد.

چنانچه شما در گروه سني جوان يا ميانسال باشيد، مشكل است باور كنيد كه امكان دارد كه پوكي استخوان در شما اثر گذاشته باشد.

چنانچه شما مسن تر و فعال باشيد و به شكستگي استخوان و از دست دادن بلندي استخوان در اثر اين بيماري مبتلا شويد، خيلي مشگل است كه اين موضوع را درك كنيد.

علاوه بر اين شما مشاهده مي كنيد كه داراي استخوان هاي باندازه كافي قوي و هنوز فعال بوده و قادريد كه آنچه ميخواهيد در زندگي انجام دهيد. علايم مشخص قابل مشاهده اي تا شكستگي استخوان اتفاق افتد، ديده نمي شود.

بعضي ها تصور مي كنند كه پوكي استخوان قسمتي از مشكلات بدني سالمندي است و بنظر غير طبيعي نيست، اما اين پوكي استخوان زندگي فعال بيش از نيمي از زنان در سن 45 سالگي و بالاتر را درهم مي ريزد. هيچكس دوست ندارد كه بوسيله اسكله بدني خود تهديد مكرر شود، ولي در حال حاضر اين تهديد به جا نيست، زيرا پوكي استخوان قابل پيشگيري و درمان هر دو مي باشد.

درباره بيماري پوكي استخوان روايات بسيار ولي اطلاعات كمي وجود دارد، كه بيماران مبتلا به آن با شنيدن تشخيص پوكي استخوان در حالي شك آور، مايلند علت آن را بدانند. اغلب آنان متوجه مي شوند كه اين بيماري يك شبه اتفاق نيافتاده، و معمولا سالها طول كشيده تا علايم خود را نمايان سازد.

هيچ گونه جراحي براي برداشتن استخوان پوك و يا درمان آن از اين راه وجود ندارد. مي توان از شكستگي هاي استخواي پيشگيري كرد. بطور ساده اي مي توان گفت پوكي استخوان، نازك شدن و يا كاهش تراكم استخوان است. بمرور وقتي كه استخوان ضعيف تر شود، راحت تر منجر به شكستگي مي شود.

در حقيقت در اين بيماري صدمه اي مختصر كه در مواقع طبيعي بدون توجه گذرا است، مي تواند منجر به شكستگي استخوان توآم با درد شديد و محدوديت حركت براي استخوان مي شود.

در حقيقت 25 درصد از پوكي استخوان در مردان شامل شكستگي در ستون فقرات و لگن مي باشد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري و درمان پوكي استخوان/ هريس ماكميان/ ترجمه: فروغ شفيعي/ ناشر: عبادي فر/ ص1