سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

آشنايي با برخي مشكلات چشمي

5 يکشنبه 10 مرداد 1395
هنگامي كه تورم به آرامي فشار داده شود ممكن است يك قطره قي، در گوشه چشم ظاهر شود

مشكلات چشمي

عفونت كيسه اشكي:

علايم: سرخي، درد، تورم در زير چشم نزديك بيني. چشم زياد اشكريزش دارد. هنگامي كه تورم به آرامي فشار داده شود ممكن است يك قطره قي، در گوشه چشم ظاهر شود.

درمان:

كمپرس گرم روي محل بگذاريد.

قطره چشمي آنتي بيوتيك در چشم ها بريزيد.

از پني سيلين استفاده كنيد.

 

اشكال در واضح ديدن:

كودكاني كه به وضوح نمي بينند يا هنگام مطالعه سردرد دارند ممكن است يه عينك نياز داشته باشند.

در اشخاص مسن، طبيعي است كه با گذشت زمان ديدن اشياء از نزديك مشكل تر مي شود.

عينك مطالعه غالبا مفيد است. در صورت امكان اين عينك ها بايد پس از معاينه دقيق تجويز شوند. به طوري كه از فشار بر چشم و سردرد جلوگيري شود.

 

لوچي:

اگر يك چشم نوزاد يا كودكي به سمت داخل يا خارج مي گردد يا گاهي در جهت عكس مي نگرد( چشم مي گردد) چشم سالم را بايد با چشم پوشانيد. در صورت امكان اين كار را به هنگامي كه نوزاد شش ماهه است انجام دهيد. چشم سالم را تا وقتي كه چشم ديگر به شكل مستقيم درآيد بپوشانيد. براي يك نوزاد شش ماهه ممكن است فقط يك يا دو هفته طول بكشد. براي كودكان بزرگ تر زمان بيشتري لازم دارد _ براي يك كودك هفت ساله تا يك سال طول مي كشد. بنابراين براي كودكان بزرگ تر ابتدا اين موضوع را با يك بهداشتار در ميان بگذاريد.

 

گل مژه:

يك برجستگي سرخ رنگ و متورم كه معمولا در نزديكي لبه پلك ها قرار دارد. براي درمان گل مژه كمپرس يا آب گرم را كه كمي نمك در آن حل روي آن بگذاريد. استفاده از پماد چشمي آنتي بيوتيك دار، روزي سه بار به پيشگيري از بروز گل مژه هاي بيشتر كمك مي كند.

 

ناخنك:

لكه مثلثي شكلي است كه غشاء مخاطي روي ملتحمه كره چشمي را گرفته و به آهستگي به طرف قرنيه نزديك مي شود، علت آن نيز نور، باد و گرد و غبار است. عينك تيره رنگ ممكن است تحريك ناشي از ناخنگ را تسكين بخشد و رشد آن را كند كند. پيش از آن كه ناخنك به مردمك برسد بايد آن را با عمل جراحي برداشت.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:303