سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

آشنايي با انواع خارش پوست

5 يکشنبه 29 فروردين 1395
يكي از شايعترين نوع خارش ژنراليزه است كه تمام بدن را مبتلا مي كند.

خشكي پوست در زمستان

يكي از شايعترين نوع خارش ژنراليزه است كه تمام بدن را مبتلا مي كند. اگرچه بيمار ممكن است از خارش پاها بيشتر در افراد مسن ديده مي شود ولي ممكن است در جوانان هم ديده شود. خارش به علت خشكي پوست در پي كاهش رطوبت هوا مي باشد. بيمار داراي پوست خشك و پوسته دار است. اين بيماران اكثرا داراي زمينه اتوپيك هستند و ممكن است در تابستان هم خارش داشته باشند. درمان آن ها به شرح زير است.

استحمام با آب سرد

استفاده هرچه كم تر از صابون، در صورت نياز از صابون بچه يا صابون گليسيرين استفاده شود.

اضافه كردن نرم كننده به وان حمام

كورتون موضعي روزي دوبار

آنتي هيستامين خوراكي

 

خارش پيري

به شكل خارش منتشر پوست در افراد مسن ديده مي شود. ممكن است با خشكي پوست همراه باشد يا نباشد ولي شواهد نشان مي دهد احتمالا اختلال در كراتينيزاسيون پوست مي باشد. احتمال دارد كه احساس تنهايي و انزوا نيز در ايجاد اين نوع خارش نقش داشته باشد.

درمان

مشابه نوع قبلي است. بايد به مسئله سوء تغذيه و مشكلات روحي كه ممكن است خارش را تشديد كنند توجه كرد.

 

خارش با علت ناشناخته

يك فرم خارش ژنراليزه است. در هر سني ممكن است ديده شود. در افراد مسن شايع تر است. خارش در شب بيشتر مي شود. قبل از اين كه تشخيص خارش اوليه را براي بيمار مطرح كنيم بايد تمام عللي را كه ممكن خارش ايجاد كنند رد كرد.

 

خارش لوكال

علاوه بر بيماري هايي كه در مباحث گفته شده همراه خارش بوده اند مي توان از موارذ زير نام برد:

نوروردماتيت

خارش گوش خارجي

خارش ناحيه آنال

خارش دستگاه ژنيتال خارجي

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي عملي تشخيص و درمان بيماري هاي پوست/ دكتر محمدعلي ماپار/ ناشر: طبيب/ ص 33