سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

آسيب هاي عصبي در ديابت

5 سه شنبه 14 مهر 1394
آسيب عصبي ناشي از ديابت، در ديابتي كه زياد طول كشيده و ضعيف كنترل شده باشد خيلي شايع است. اگرچه آن انواع مختلفي دارد ولي آسيب عصبي وقتي رخ مي دهد كه انتهاهاي عصب آسيب ديده باشد و آسيب عصبي بطور طبيعي دستها و پاها را گرفتار مي كند.

آسيب عصبي ناشي از ديابت، در ديابتي كه زياد طول كشيده و ضعيف كنترل شده باشد خيلي شايع است. اگرچه آن انواع مختلفي دارد ولي آسيب عصبي وقتي رخ مي دهد كه انتهاهاي عصب آسيب ديده باشد و آسيب عصبي بطور طبيعي دستها و پاها را گرفتار مي كند و مي تواند بيش از يك دوره طول بكشد و در نتيجه باعث كاهش حس در اندام ها گردد.

آسيب عصبي دو مشكل عمده ايجاد مي كند اول آنكه رسيدن خون به جاهاي دور بدن مشكل مي شود و اين امر به عفونت زخم ها، دير خوب شدن آنها و در بدترين حالت به قانقاريا(گانگرن) مي انجامد. بيش از همه پاها در معرض آسيب هستند و بايد با دقت زياد مورد مراقبت قرار گيرند. دوم اين است كه پاي بيمار ديابتي ممكن است كاملا بي حس شود. اين مسئله نه تنها بر تعادل بيمار و توانايي او در راه رفتن تاثير منفي مي گذارد بلكه بدان معناست كه وي در معرض صدمه و جراحت قرار دارد. به عنوان مثال او ممكن است بر اثر حمام با آب بسيار داغ به سوختگي مبتلا شود زيرا پاهايش احساس گرما نمي كنند.

بيماران ديابتي همچنين ممكن است دچار آسيب ديدگي اعصاب خودكار بدن گردند. اين اعصاب پيام را از مغز به اعضاي مختلف مانند قلب، كليه، مثانه و روده مي رسانند و به آن ها مي گويند كه چه بايد بكنند. صدمه ديدن اين اعصاب مي تواند به اختلال مدفوع يا ادرار، اختلال در عملكرد معده براي تخليه صحيح و اختلالات مشابه بينجامد. معمولا تمام اين آسيبها هنگامي كه غلظت گلوكز خون به حالت نرمال برگردد از بين خواهد رفت.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

تغذيه و آشپزي براي بيماران ديابتي/ ميشل جانسون/ مترجم: دكتر محمد نخعي/ ناشر: شهراب/ ص9