سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

آسم و مشكلات ناشي از آن

5 سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
اين حملات با درجات متفاوتي از انسداد مجاري كه اغلب به صورت خودبخود يا در اثر درمان رفع مي گردند، همراه مي شود

آسم يك بيماري مزمن التهابي و مزمن مجاري تنفس است كه سلول هاي متعدد و اجزاي آن ها خصوصا ماست سلها، لنفوسيت ها، ماكروفاژها، نوتروفيل ها و سلول هاي تليالي در آن دخالت دارند. در افراد مستعد، اين التهاب سبب حملات مكرر خس خس سينه، تنگي نفس و سرفه خصوصا در شب يا ابتداي صبح مي شود. اين حملات با درجات متفاوتي از انسداد مجاري كه اغلب به صورت خودبخود يا در اثر درمان رفع مي گردند، همراه مي شود. اين التهاب همچنين سبب افزايش پاسخدهي برونشها به انواع مختلفي از محرك ها مي گردد.

 

اقدامات لازم

اهداف درماني شامل موارد زير است:

1. جلوگيري از بروز علائم مزمن و آزاردهنده

2. حفظ عملكرد تنفسي در حد طبيعي و يا نزديك به آن

3. حفظ سطح فعاليت طبيعي روزانه

4. جلوگيري از تشديدهاي مكرر آسم

5. انجام دارو درماني بدون پيدايش عارضه يا با حداقل عوارض

6. برآورده نمودن انتظارهاي بيمار و خانواده اش

براي رسيدن به مقاصد فوق، موارد زير اهميت دارند:

1. كنترل محيط زيست از لحاظ آلرژن ها

2. پايش شدت آسم بر اساس درجه بندي علائم و نيز اندازه گيري حداكثر جريان هوا در صبح و عصر

 

مبتلايان به آسم كه در معرض آلرژن هاي فصلي استنشاقي قرار دارند، يا بايد تست پوستي شوند، يا در محيط آزمايشگاهي ارزيابي گردند تا آلرژن هاي مربوطه شناخته شوند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ورزش و درمان بيماري ها/ برايان س. لوتلتز و ايگناسيو ريپول/ مترجم: دكتر فرزين حلبچي و دكتر مهران عسگري/ ناشر: اميد دانش/ ص: 93