سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

آسم را چطور درمان كنيم؟

5 شنبه 22 خرداد 1395
شخص مبتلا به آسم تشنج، يا حملات سخت تنفسي دارد. به صداي خس خس يا صفير تنفس به ويژه به هنگام بازدم (بيرون دادن نفس) گوش دهيد.

آسم

شخص مبتلا به آسم تشنج، يا حملات سخت تنفسي دارد. به صداي خس خس يا صفير تنفس به ويژه به هنگام بازدم (بيرون دادن نفس) گوش دهيد.

هنگام دم (كشيدن نفس به داخل ريه ها) همچنانكه شخص سعي دارد كه هوا را به داخل ريه ها بكشد پوست پشت استخوان چنبره ( ترقوه) و بين دنده هاي شخص ممكن است فرو برود.

اگر شخص نتواند به قدر كافي هوا به ريه ها برساند،ناخن ها و لب هايش ممكن است كبود شده و وريدهاي گردنش نيز متورم شوند معمولا شخص تب ندارد. غالبا آسم در كودكي شروع مي شود و ممكن است تمام عمر گريبان گير شخص باشد. آسم مسري نيست، ولي در كودكاني كه خانواده شان آسم دارند شايع تر است. حمله آسم ممكن است در اثر خوردن يا تنفس چيزهائي كه شخص به آن ها آلرژي دارد بوجود مي آيد.

 

درمان:

  • اگر آسم در داخل خانه بدتر شد، شخص بايد از خانه خارج شده و به مكاني برود كه هوا پاك تر است. با اين شخص بايد آرام و مهربان بود. به او اطمينان خاطر بدهيد.
  • مقدار زيادي مايعات به او بدهيد. مايعات موكوس را شل تر كرده و تنفس را آسانتر مي كند. تنفس بخار آب نيز مفيد است.
  • هنگام حملات ملايم آسم افدرين يا تئوفيلين به بيمار بدهيد.
  • اگر حمله آسم خيلي بد است، آدرنالين تزريق كنيد.

 

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص: 236