سالم باشیم

آرایشی

خانه/آرایشی

آرايش متناسب با شكل بيني

5 چهار شنبه 27 آبان 1394
آرايش كردن و آرايشگري يك هنر به حساب مي آيد بنابراين اگراطلاعات كافي در زمينه ي هنر آرايشگري نداشته باشيد ممكن است چهره ي خود را بجاي زيبا كردن زشت تر كنيد

آرايش كردن و آرايشگري يك هنر به حساب مي آيد بنابراين اگراطلاعات كافي در زمينه ي هنر آرايشگري نداشته باشيد ممكن است چهره ي خود را بجاي زيبا كردن زشت تر كنيد مثلا اگر با توجه به شكل بيني خود از سايه هاي تيره تردر اطراف بيني استفاده كنيد مطمئن باشيد بيني شما كوچكتر به نظر خواهد رسيد. 

اگر بيني شما پهن مي باشد

در اين حالت شما بايد دو طرف بيني خود را به كمك يك سايه ي تيره تر از رنگ پوستتان سايه بزنيد واين سايه ي تيره را كمي به سمت گونه ها بكشيد و قسمت هاي برجسته ي صورت مانند گونه ها را روشن كنيد در اين حالت بيني پهن شما جمع و جور تر به نظر مي رسد.

اگر بيني شما بلند مي باشد

در اين حالت بايد نوك بيني و زير نوك بيني خود را به كمك يك سايه ي تيره تر از رنگ پوستتان سايه بزنيد كه بيني شما كوتاهتر به نظر برسد.

اگر بيني شما كج مي باشد

در اين حالت نيز به همان سبك بيني هاي پهن بايد بيني خود را سايه بزنيد البته اين بار علاوه بر دوطرف بيني بايد روي قسمت كج يا انحراف دار بيني نيز سايه ي تيره بزنيد و اين تيره گي را كمي به سمت گونه ها ادامه دهيد.

البته لازم بذكر مي باشد كه مدل مو نيز تاثير زيادي در كوچك تر ديده شدن بيني شما دارد بنابراين بهتر است حتما زماني كه موهايتان را درست مي كنيد از آرايشگر خود بخواهيد كه به فرم بيني شما نيز دقت كند.

 

منبع: بيتوته