سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

آدم هايي با شكل سيب و گلابي

5 شنبه 16 آبان 1394
محيط دور كمر را بر محيط دور باسن تقسيم كنيد؛ عدد بدست آمده براي مردان تا 1 و براي زنان تا 0.8 مورد قبول است و بيش از اينها، نشانه چاقي سيبي شكل است.

سلول هاي چربي بخصوص آنهايي كه در ناحيه ي شكم قرار دارند و بيشتر در مردان و زنان يائسه ديده مي شود (چاقي سيبي شكل)، از طريق توليد عوامل شيميايي، زمينه ي التهاب مزمن را فراهم مي كنند؛ به همين دليل شاخص نسبت دور كمر به دور باسن (WHR)، در مقايسه با شاخص توده ي بدني (BMI)، شاخص حساس تري براي سلامتي به حساب مي آيد، براي بررسي اين شاخص، كافي است محيط دور كمر را (در كوچك ترين ناحيه)، به دست آورده و بر محيط دور باسن (در بزرگترين ناحيه) تقسيم كنيد. عدد بدست آمده براي مردان تا 1 و براي خانم ها تا 0.8 مورد قبول است و بيش از اين اعداد، نشانه ي چاقي به شكل سيب است.

نوع ديگر چاقي، چاقي گلابي شكل است و بيشتر در زنان ديده مي شود. در اين نوع، چربي بيشتر در اطراف ران ها و لگن خاصره تجمع مي يابد و در واقع نوعي ذخيره انرژي براي دوران بارداري و شيردهي است و عوارض چنداني در پي ندارد.

لازم به ذكر است كه نبايد تنها از روي عادت غذا بخوريم و يا اينكه به دليل دسترسي بيشتر به چند نوع غذاي خاص، از كيفيت و سلامت غذا غافل شويم. ضمن اينكه از طريق فعاليت هاي بدني مي توانيم كالري بيش از نياز خود را بسوزانيم و از افزايش وزن جلوگيري كنيم.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تغذيه و ورزش و تاثير آن در پيشگيري و درمان/ سيد هادي وكيلي، علي اكبر حق ويسي/ ناشر: رامند/ ص42