سالم باشیم

چربی خون

خانه/چربی خون
5

آقای دکتر: من چربی خون دارم

اگر چربی خون دارید پیشنهاد می کنم، مصرف روغن های صنعتی را از همین امروز برای همیشه قطع کنید.